logo
 • Virðing -
 • Jákvæðni -
 • Framsækni -
 • Umhyggja

Skólaráð

 • Gerð skal áætlun um fundartíma á skólaárinu en skólaráð fundar a.m.k. fimm sinnum á skólaárinu í skólanum, á dagvinnutíma. Skólastjóri undirbýr fundi og boðar til þeirra með dagskrá. Skólastjóri boðar ennfremur til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári. Skólaráð skal að lágmarki halda einn opinn fund á ári um málefni skólans fyrir aðila skólasamfélagsins.

 • Skólaráð starfar skv. ákvæðum 8. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla. Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara, ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra.

 • Miðað skal við að skipað sé í ráðið í upphafi skólaárs, fyrir lok septembermánaðar. Foreldrar skulu kosnir á aðalfundi foreldrafélags samkvæmt þeim starfsreglum sem foreldrafélagið setur sér sbr. 9. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla. Þá skulu kosnir aðalmenn og jafnmargir varamenn. Varamenn skulu skipaðir í skólaráð og geta tekið sæti í skólaráði á einstökum fundum í forföllum aðalmanns. Fulltrúar kennara skulu kosnir á kennarafundi að hausti það ár sem umboð fulltrúa rennur út og fulltrúi starfsmanna á starfsmannafundi að hausti það ár sem umboð fulltrúa rennur út. Fulltrúar nemenda skulu kosnir að hausti samkvæmt starfsreglum nemendafélags, sbr. 10 gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla.

 • Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr. laga nr. 9/2008 um grunnskóla, getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráði ákveðin verkefni þessu til viðbótar. Skólaráð fjallar ekki um málefni einstakra nemenda, foreldra eða starfsfólks skóla.

 • Skólaráð starfar í náinni samvinnu við stjórn foreldrafélag skólans og leitast við að tryggja gagnkvæma miðlun upplýsinga. Fundargerðir hvors aðila skulu vera aðgengilegar á vefsíðu skólans.

Starfsáætlun skólaráðs Varmárskóla 2017-2018

 

Fundarmenn: Svandís Dóra Jónsdóttir – fulltrúi nemenda, Svava Marín Sindradóttir- fulltrúi nemenda, Erla Jóna Steingrímsdóttir fulltrúi kennara,Alexander Kárason – fulltrúi grenndarsamfélagsins, Sigríður Ingólfsdóttir – fulltrúi foreldra, Jón Ragnars- fulltrúi foreldra, Margrét G, Björnsdóttir – fulltrúi starfsmanna, Ásta Benediktsdóttir – fulltrúi kennara, Þórhildur Elfarsdóttir - skólastjóri, Þóranna R. Ólafsdóttir – skólastjóri og ritari.

11. janúar 2018 – kl. 14:30

Fundarstaður: Fundarherbergi – eldri deild

Fundarefni:

 • Starfsáætlun skólaráðs
 • Fundartímar skólaráðs
 • Önnur mál

24. janúar 2018 kl. 08:30

Fundarstaður: Fundarherbergi – eldri deild

Fundarefni :

 • Fjárhagsáætlun 2018
 • Niðurstöður samræmdra prófa (7. bekkur – 4. bekkur)
 • Upplýsingar frá nemendaráði
 • Skóladagatal
 • Rútumál – beiðni um umræðu frá fulltrúum nemenda
 • Önnur mál

28. febrúar 2018 kl.08:30

Fundarstaður: Fundarherbergi – eldri deild

 • Starfsáætlun Varmárskóla
 • Niðurstöður Skólapúls - mælitæki
 • Önnur mál
 21. mars 2018 – Tillaga að halda opinn skólaráðsfund – ákveðið nánar síðar.

27. apríl 2018 kl. 08:30

Fundarstaður: Fundarherbergi – eldri deild

 • Almennt um öryggi, aðbúnað og almenn velferð nemenda (boða umsjónarmann fasteigna og Óðinn Pétur á fundinn). Leggja fram úttekt sem gerð var um ástand húsnæðis. Viðhald á frístundaseli – hver er staðan?
 • Önnur mál
023.maí 2018 –kl.08:10

Fundarstaður: Fundarherbergi – eldri deild

Fundarefni:

 • Skólaárið, rekstur og undirbúningur næsta skólaárs
 • Önnur mál
Fundargerðir skólaráðs skulu birta á heimasíðu Varmárskóla eins fljótt og kostur er. Þannig gefst skólasamfélaginu kostur á að fylgjast með umræðum og ákvörðunartökum fulltrúa skólaráðs.

Fulltrúar í skólaráði Varmárskóla 2018-2019

Fulltrúi kennara og almenns starfsfólks:

 • Ásta Benediktsdóttir
 • Erla Jóna Steingrímsdóttir
 • Ágústa Ragnarsdóttir

Fulltrúi foreldra og grenndarsamfélags

Fulltrúi nemenda

 • Emma Sól Jónsdóttir
 • Kristín Gyða Davíðsdóttir

Skólastýrur

Þóranna Rósa Ólafsdóttir - ritar fundargerð

Þórhildur Elfarsdóttir - stýrir fundi

 Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira