logo
  • Virðing -
  • Jákvæðni -
  • Framsækni -
  • Umhyggja

Forvarnir

Meginmarkmið forvarna í Mosfellsbæ er að stuðla að auknu heilbrigði og hamingju barna, ungmenna og fullorðinna, þ.e. fjölskyldunnar í heild sinni, að skapa aðstæður sem eru líklegar til að hafa jákvæð áhrif og efla sjálfstraust og sjálfsmat barna og ungmenna og stuðla að betri menntun, öryggi á heimilum og bættum aðbúnaði og umhverfi barna og unglinga.


Til þess að ná fram þeim markmiðum sem sett eru í forvarnastefnu bæjarfélagsins hafa verið sett á laggirnar ýmis verkefni sem mörg hver hafa gefið góða raun.

Eineltisteymi

Í eineltisteymi skólans eru skólastjórnendur og sex fulltrúar starfsfólks. Hver bekkur hefur einn bekkjartíma í viku í stundatöflunni og er þeim tímum ætlað að vera vettvangur fyrir nemendur að ræða einelti, félagatengsl og líðan í bekknum. Nemendum eru kynntar bekkjarreglur sem sérstaklega eru samdar í því skyni að stöðva og koma í veg fyrir einelti. Þeir eiga að læra um hvernig einelti birtist, hvaða aðferðum er beitt og hvaða tjóni það getur valdið.


Umræður, hlutverkaleikir, myndbönd og annað efni er nýtt til að gera nemendurna meðvitaða um einelti sem fyrirbrigði og þeim eru kenndar einfaldar leiðir til að bregðast við því einelti sem þau verða vör við umhverfis sig. Lögð er áhersla á að efla færni nemenda til að velja rétta afstöðu og hjálpa þeim sem verða fyrir einelti. Stofnað hefur verið netfangið teymi[a]varmarskoli.is , þar er hægt að koma með ábendingar ef grunur leikur á einelti. Hér er einnig eineltisáætlun Varmárskóla sem og tilkynningablað vegna gruns um einelti.

Hin sívökulu augu

Stjórnendur og aðrir starfsmenn skólans, ekki síst skólaliðar, hafa mikilvægu hlutverki að gegna með því að fylgjast grannt með nemendum innan dyra og á skólalóð, vera á verði gagnvart einelti, notkun tóbaks og annars óæskilegs atferlis sem af og til kemur upp. Að taka fljótt og vel á málum við slíkar aðstæður er afar mikilvægt og það er kappkostað í Varmárskóla. Samstarf við forvarnarfulltrúa lögreglunnar er einnig mjög gott og gefur að okkar mati góða raun.

Námsráðgjafar

 Námsráðgjafar skólans hafaþað hlutverk að skipuleggja forvarnarstarf utanaðkomandi aðila með sérþekkingu sem fengnir eru inn í skólann og skipuleggja fundi með nemendum og foreldrum. Námsráðgjafi veitir einnig persónulega ráðgjöf til fjölmargra nemenda ýmist einstaklingslega eða í smærri einingum sem vissulega flokkast einnig undir forvarnarstarf.

Heilsuvernd skólabarna er hluti af heilsugæslunni og framhald af ung- og smábarnavernd.

Markmið heilsuverndar skólabarna er að efla heilbrigði nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Starfsfólk heilsuverndar skólabarna vinnur í náinni samvinnu við foreldra/forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að málefnum nemenda með velferð nemenda að leiðarljósi. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Starfsemi heilsuverndar skólabarna er skv. lögum, reglugerðum og tilmælum sem um hana gilda. Í henni felast heilsufarsskoðanir, bólusetningar og heilbrigðisfræðsla, ásamt ráðgjöf til nemenda, fjölskyldna þeirra og starfsfólks skólans.Sjá meiri upplýsingar um  heilsuvernd skólabarna á heimasíðu 6- H heilsunnar
Á heimasíðunni www.6h.is er jafnframt ýmislegt fleira sem vert er að skoða. 
Hlutverk heilsugæslu í skólum er að stuðla að andlegu, líkamlegu og félagslegu heilbrigði skólabarna. Hjúkrunarfræðingur sér um að afla almennra upplýsinga um heilsufar nemenda. skráningar og fleira. Hjúkrunarfræðingur situr í nemendaverndarráði.

Hjúkrunarfræðingur skólans er Guðrún Bjarkadóttir. Hún er með netfangið: varmarskoli@heilsugaeslan.is og svarar fyrirspurnum.
Einnig er hægt að hringja í skiptiborð og biðja um hjúkrunarfræðing.

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira