logo
 • Virðing -
 • Jákvæðni -
 • Framsækni -
 • Umhyggja

Foreldrafélag

 

Foreldrafélag

Samkvæmt 9. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 skal starfa foreldrafélag við grunnskóla. Skólastjóri er ábyrgur fyrir stofnun þess og sér til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Hlutverk foreldrafélags er að styðja skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla. Foreldrafélag hvers skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð.  

Markmið félagsins er að vera samstarfsvettvangur foreldra og starfsfólks í skólanum auk þess að styðja heimili og skóla við að skapa nemendum góð uppeldis- og menntunarskilyrði. Félaginu er ætlað að koma á framfæri sjónarmiðum foreldra varðandi skóla- og uppeldismál ásamt því að stand vörð um réttindi nemendanna til aukins þroska og menntunar.

Nálgun stjórnar foreldrafélags á samvinnu við skólann:

 • Foreldrafélagið er stuðningur við skólann
  - Styður við verkefni sem eru í gangi innan skólans
  - Kemur með hugmyndir fyrir skólann
  - Foreldrafélagið og skólinn virða ef annar hvor getur ekki tekið eitthvað verkefni að sér eða tekið þátt í einhverju verkefni
 • Foreldrafélagið styrkir skólann í þeim verkefnum sem skólinn hefur áhuga á
  - Kynningar/fyrirlestrar fyrir krakkana/eitthvað sem kæmi sér vel og er "auka" fyrir skólastarfið
 • Foreldrafélagið og skólinn þétta samstarfið milli skólans og stjórnar foreldrafélags og út í foreldrahópinn
 • Foreldrafélagið og skólinn leggja upp með jákvæðni, gott samstarf og nána og skemmtilega samvinnu

                                                                                                                                                                                                   (Samþykkt á fundi stjórnar og stjórnenda 07.11.17)

Netfang foreldrafélagsins: foreldrafelag@varmarskoli.is

Snjáldursíða foreldrafélags Varmárskóla

Foreldrafélag Varmárskóla 2019-2020

Netfang foreldrafélagsins: foreldrafelag@varmarskoli.is - Stjórnin móttekur póst þaðan. Vinsamlegast beinið fyrirspurnum á það netfang.

Stjórn foreldrafélagsins

Rakel Baldursdóttir

6975475

rakel@simnet.is

Benedikt Erlingsson

8960731

benediktus@simnet.is

Jón Ragnars

6646502

jon.ragnars@gmail.com

Vilhjálmur Bjarnason

8228183

villi@vbeignir.is

Málfríður Eva Jörgensen

7757778

malfridur_jorg@hotmail.com

Helle Laks

8608068

helle@natthrafn.com

Í foreldrafélagi Varmárskóla, skammstafað FFVS, eru allir foreldrar og forráðamenn nemenda í skólanum. Stjórn félagsins er skipuð sex til tíu fulltrúum sem skipta með sér verkum formanns, gjaldkera, ritara, varaformanns og meðstjórnenda til tveggja ára í senn. Félagið skipar tvo fulltrúa úr stjórn í skólaráð til tveggja ára í senn. 
 
Félagið er einnig í samstarfi við önnur foreldrafélög og samtök foreldra.
 
Félagið starfar eftir lögum FFVS ásamt ákvæðum laga og reglugerða um grunnskóla. Aðalfundur er haldinn að hausti ár hvert. Hlutverk félagsins er að vera samstarfsvettvangur foreldra og starfsfólks í skólanum auk þess að styðja heimili og skóla við að skapa nemendum góð uppeldis- og menntunarskilyrði. Félaginu er ætlað að koma á framfæri sjónarmiðum foreldra varðandi skóla- og uppeldismál ásamt því að stand vörð um réttindi nemendanna til aukins þroska og menntunar.

 

Helstu  verkefni:

 • Ár hvert eru skipaðir 2-4 bekkjarfulltrúar í öllum bekkjum. Leitast skal við að halda 1-2 fundi með bekkjarfulltrúum til að kynna þeim hlutverk sitt og styðja. https://www.heimiliogskoli.is/utgefid-efni/foreldrabankinn/
 • Velja þarf tvo fulltrúa í Sammos auk varamanns sem er samráðsvettvangur foreldrafélaga grunnskóla Mosfellsbæjar þar sem rædd eru sameiginleg hagsmunamál.
 • Vekja athygli á hlutverki foreldrafélagsins og segja frá helstu verkefnum
 • Greiðsluseðlar eru sendir út að hausti (2000kr á heimili óháð barnafjölda)
 • Jólabingó (15.nóv-10.des)
 • Öskudagur
 • Stutt ræða á útskrift 10. bekkja
 • Veita hvatningarverðlaun til starfsmanns á skólaslitum.

Aðalfundur: dagskrá

 • Fundur settur, kosning fundarstjóra og fundarritara
 • Skýrsla stjórnar lögð fram
 • Reikningar lagðir fram til samþykktar
 • Lagabreytingar ef þurfa þykir
 • Skýrsla fulltrúa í skólaráði lögð fram
 • Kosning fulltrúa í skólaráð: foreldrar eiga 2 fulltrúa sem sitja 2 ár í senn
 • Kosning formanns foreldrafélags og annarra stjórnarmanna
 • Kosning skoðunarmanns reikninga
 • Önnur mál

(Stjórn Foreldrafélags Varmárskóla 10. janúar 2019

 

 Skjölin eru á PDF formati, ef þú ert ekki með pdf lesara er hægt er að ná í nýjustu útgáfu Acrobat Reader hér.


Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira