logo
  • Virðing -
  • Jákvæðni -
  • Framsækni -
  • Umhyggja

Skólastarfið

Varmárskóli leggjur upp með gildi Mosfellsbæjar, virðingu, jákvæðni, framsækni og umhyggju.

Í Varmárskóla er lagt upp með að skapa námsumhverfi sem er hvetjandi og þroskandi. Leitast er við að koma til móts við einstaklinginn á hans forsendum og efla með honum áhuga á námi og sjálfstæði í vinnubrögðum. Við skólann eru starfandi námsver. Þar er leitast við að bjóða uppá úrræði sem henta hverjum og einum skjólstæðingi versins í samráði við umsjónarkennara, sérkennara, þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa.

Lögð er áhersla á að horfa á árganginn í heild í stað einstakra bekkja. Á yngri stigum er samvinna námshópa innan og utan árganga og kennarar starfa mikið saman í samþættingarverkefnum og smiðjum. Á eldra stigi er áhersla á faggreinakennslu og nemendum ýmist kennt í bekkjum eða hópum.

Öflug list- og verkgreinakennsla er við skólann og eru verk nemenda sýnileg á göngum skólans.

Skólanámskrá er endurskoðuðr af kennurum skólans á hverju ári. Námskráin er rituð fyrir nemendur, foreldra og aðra sem vilja kynna sér stefnu og skipulag skólans. 

Útinám, heilbrigt líferni og sjálfbær þróun hefur verið helsta verkefni skólans undanfarin ár. Við skólann er komið útikennslusvæði sem er í stöðugri þróun.