logo
  • Virðing -
  • Jákvæðni -
  • Framsækni -
  • Umhyggja

Skólabragur-og reglur

Skólabragur Varmárskóla einkennist af góðum  starfsanda, samvinnu og umhyggju fyrir einstaklingnum og  gagnkvæmri virðingu nemenda og starfsfólks. Reynt er að skapa námsumhverfi sem er í senn hvetjandi og þroskandi. Leitast er við að koma til móts við einstaklinginn á hans forsendum og efla með honum áhuga á námi og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Gildi skólans virðing, jákvæðni, framsækni og umhyggja eiga að vera sýnileg í öllu starfi skólans.

Lögð er áhersla á að efla góðan starfsanda og ábyrgð nemenda á námi sínu og hegðun. Nemendur eiga rétt á að starfa í skólanum við fyllsta öryggi og að fá að njóta hæfileika sinna. Því þurfa öll samskipti milli nemenda innbyrðis og við starfsfólk skólans að byggjast á gagnkvæmri virðingu, trausti og jákvæðum aga.

Frá haustinu 2014 var ákvörðun tekin að innleiða ,,Uppeldi til ábyrgðar“ sem er agastjórnun sem byggist á uppbyggingu. Fyrst í stað er starfsfólkið að læra aðferðarfræðina og lesa sig til en á næstu árum er gert ráð fyrir að stefnan hríslist inn í allt skólastarf Varmárskóla.

*   Sýnum jákvæðni og virðingu.

           Sýnum öðrum kurteisi og prúðmennsku.

 

*   Sýnum sjálfsstjórn og sjálfsöryggi.                                    

Beitum aldrei andlegu eða líkamlegu ofbeldi.

 

*   Sýnum samkennd og samvinnu.

Virðum rétt annarra til náms, starfs og leiks.

 

*   Sýnum metnað og ábyrgð.

Mætum stundvíslega í allar kennslustundir með námsgögn.

 

*   Sýnum tillitssemi og hjálpsemi.

Göngum vel um bæði úti og inni og gefum góðan vinnufrið.

 

*   Sýnum reglusemi og sjálfsaga.

Reykingar, veip, notkun munntóbaks og neysla hvers konar vímuefna er bönnuð í skólanum og á skólalóð. Sömu reglur gilda á skemmtunum, skólabíl og ferðalögum á vegum skólans. Neysla orkudrykkja og sælgætis er einnig bönnuð á skólatíma.

 

*   Sýnum  ábyrgð og sjálfsaga.

Snjalltæki eru geymd í tösku eða skáp og einungis notuð með leyfi kennara í kennslustundum. Notkun síma er aðeins leyfð í anddyri.

 

*   Sýnum kurteisi og snyrtimennsku.

Förum úr yfirhöfnum og skóm í fatahengi.

 

*   Sýnum löghlýðni og tillitsemi               

Akstur á vespum og vélhjólum er bannaður á skólalóð. Upptökur og  myndatökur eru ekki leyfðar í skólanum nema með sérstöku leyfi.

 

*   Sýnum góðvild og vináttu.

Einelti er aldrei liðið í Varmárskóla.


Viðurlög við agabrotum.

Ef nemandi veldur truflun á námi og kennslu og lætur sér ekki segjast við áminningu kennara er heimilt að vísa honum úr kennslustund til stjórnanda. Komi til slíkrar brottvísunar er reynt að leysa málið þar. Hringt er heim í foreldra og nemendur fá að útskýra fyrir foreldrum sínum hvað gerðist.
        1. Umsjónarkennari/sérgreinakennari ræðir við forráðamenn.
        2. Umsjónarkennari/sérgreinakennari leitar aðstoðar skólastjórnanda.
        3. Forráðamenn eru boðaðir til fundar með umsjónarkennara/sérgreinakennara og skólastjórnanda.
        4. Nemandinn er í samráði við forráðamenn undir sérstöku tímabundnu eftirliti og skólastjóra kynnt málið.
        5. Málinu er formlega vísað til skólastjóra sem í framhaldi vísar málinu til nemendaverndarráðs.

Nemendur eru ábyrgir fyrir því tjóni sem þeir kunna að valda á eigum skólans, starfsfólks eða skólafélaga sinna. Um meðferð agamála vísast að öðru leyti til ákvæða grunnskólalaga.

Viðurlög við broti á símareglum
        1. Síminn er afhentur og hann geymdur til loka skóladags.
        2. Ef nemandi neitar að afhenda símann er nemanda vísað heim og foreldrar upplýstir.
        3. Minnt er á að í gildandi reglugerðum um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunn- og framhaldsskólum er m.a. kveðið á um         að nemendum beri að hlíta fyrirmælum kennara og starfsfólks skóla. Jafnframt að þeir beri ábyrgð á eigin námi, framkomu sinni og         samskiptum við samnemendur og starfsfólk skóla, þ.m.t. snjallsímum, rafrænum samskiptum og netnotkun. Þá skulu þeir sýna nærgætni         og gæta virðingar í allri framkomu sinni.
        4. Ef nemandi verðu uppvís að upptökum eða myndatökum í leyfisleysi er honum vísað heim, foreldrar upplýstir og þeir beðnir um að         mæta með nemandanum á fund næsta morgun.
        5. Farsímar eru ávallt á ábyrgð eigenda sinna.


Meðferð vegna óheimilla fjarvista

        1. Ef nemandi skrópar í tímum ræðir umsjónarkennari við hann og hefur samband við forráðamenn.
        2. Ef nemandi lætur ekki segjast og er kominn með 7,5 í mætingareinkunn þá boðar umsjónarkennari nemandann á fund ásamt         foreldrum/forráðamönnum.
        3. Ef nemandi bætir ekki mætingar sínar eftir það þá er málinu vísað til deildarstjóra.
        4. Ef nemandi breytir ekki hegðun sinni er málið tekið fyrir á fundi nemendaverndarráðs.
        5. Íþróttir og sund skipta miklu máli. Töluvert ber á því að foreldrar hringja inn veikindi eingöngu vegna þessara greina. Farið er fram á að         nemendur mæti í þessar kennslustundir eins og aðrar.
        6. Ábendingar vegna ástundunar þurfa að berast skrifstofu skólans innan tveggja vikna frá skráningu.

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira