logo
  • Virðing -
  • Jákvæðni -
  • Framsækni -
  • Umhyggja

Foreldrasamstarf

Foreldrasamstarf er ein af grunnundirstöðum Varmárskóla.

Það er okkur mikilvægt að vera í sem bestum tengslum við foreldra í leik og starfi.

Hér er hægt að nálgast upplýsingar um foreldrasamstarfið og annað sem snýr að samstarfi foreldra og skóla.

Markmiðið með foreldrasamstarfi er að:

  • veita foreldrum upplýsingar um skólastarfið 
  • veita foreldrum upplýsingar um þroska barnsins og stöðu þess í skólanum 
  • afla upplýsinga um aðstæður og uppeldisviðhorf foreldra 
  • stuðla að þátttöku foreldra í starfi skólans
  • skapa umræðuvettvang fyrir skoðanaskipti um uppeldi barna (Heimild; aðalnámskrá leikskóla)
  • rækta samvinnu og samskipti skóla og heimilanna
Mikilvægt er að foreldrar og starfsfólk skólans vinni saman að því að skapa farsæla umgjörð um það starf sem fram fer í skólanum. Hlýja, gagnkvæmt traust og gagnkvæm og virk upplýsingagjöf þarf að vera til staðar í samskiptum foreldra og skóla til að tryggja sem best hagsmuni barnanna. Foreldrar þekkja börnin sín best og er þekking þeirra á þroska og líðan barnanna lögð til grundvallar í öllu starfi með börnunum og foreldrum. Mestu máli skiptir, í námi og starfi barnanna, er að þeim líði vel í skólanum og að þau hafi tækifæri til að fást við viðfangsefni sem eflir þau og veitir þeim gleði.

Kennarar senda vikuáætlanir í tölvupósti (yngri deild) þar sem kynnt eru, í stórum dráttum, þau viðfangsefni sem unnið er að.

Að hausti er haldinn náms- og kynningarfundur með foreldrum hvers árgangs. Kennarar kynna áætlanir sem liggja frammi um starfsemi skólans. Þeir kynna foreldrum bekkjarnámskrá, námsmatsáætlun og annað skipulag á skólastarfi. Foreldrum gefst færi á að ræða og koma með tillögur er varðar starfið. Á þessum fundi kjósa foreldrar fulltrúa til setu í foreldrafélaginu.

Tvisvar á ári eru foreldrar boðaðir í viðtal við kennara barnsins. Kennarar veita upplýsingar um hagi og stöðu barnsins í skólanum auk ýmissa hagnýtra upplýsinga. Mikilvægt er að foreldrar og forráðamenn upplýsi skólann sem best um barnið og greini frá þeim þáttum sem geta haft áhrif á líðan þess í daglegu starfi. Um persónuupplýsingar ríkir þagnaskylda.

Hvatt er til þess að foreldrar komi með virkum hætti að skólastarfinu með markvissum heimsóknum, þátttöku í starfi með börnunum, foreldrafélags og foreldraráðs.

Mentor er heildstætt upplýsinga- og námskerfi fyrir alla sem starfa með börnum í skólum.
Í Varmárskóla er Mentor m.a. notað til að miðla upplýsingum um nám barna til foreldra.

Innskráningarsíða Mentors

Fundur var haldinn 26.febrúar 2018 með nokkrum foreldrum Varmárskóla. Umræðuefni var m.a. líðan, fjöldi og námsárangur. Hér má sjá glærur frá fundinum og fundargerð.

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira